LT | RU | EN
Apie mokyklą
Struktūra ir kontaktai
Bendruomenė
Veikla
Tvarkaraštis
Pasiekimai
Paslaugos

Loading


Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Marry a Russian Woman contador de visitas счетчик посещений

Specialiojo pedagogo funkcijos:

1. Atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą mokykloje ar, esant žymiai ribotam mokinio mobilumui dėl ligos ar patologinės būklės, mokinio namuose.

2. Bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojas), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokyklą aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių turinčių vaikų poreikius bei galimybes, ir juos taiko.

3. Rengia sutrikusių funkcijų lavinimo individualiąsias, pogrupines ir grupines programas, veiklos ataskaitą.

4. Padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į  kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.

5. Pataria mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, rengti ugdymo programas, modifikuoti ir adaptuoti bendrąsias programas.

6. Teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių mokinių tėvams (globėjams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja, specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais.

7. Naudoja ugdymo procese mokymo priemones, atsižvelgdamas į specialiųjų poreikių mokinių amžių, specialiuosius ugdymosi poreikius, individualius gebėjimus ir ugdymo turinį.

8. Tvarko savo darbe specialiosios pedagogikos naujoves.

9. Šviečia mokyklos bendruomenę specialiųjų poreikių mokinių ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais,  formuoja mokyklos bendruomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius.

10. Taiko ir pildo savo darbo dokumentus.

11.  Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje.

Specialioji pedagogė Ela Krasikova          ella@tts.lt
Konsultacijų laikas:


             I, II, IV   8.00 - 11.40
             III          8.00 - 12.45   

 

 

 

 
© 2008-2014 Visagino Gerosios Vilties vidurinė mokykla
Paskutinė svetainės atnaujinimo data: 2014-01-15